STAP 1 VAN 3: Identificatie

Beste ouders

Met dit formulier kan u uw kind(eren) inschrijven bij ons. U kan hier ook uitschrijven tot één dag op voorhand (inschrijving annuleren), dit volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement

In deze eerste stap vragen we u het kindnummer op te geven voor het kind dat u wil in- of uitschrijven, samen met uw e-mailadres.

Het kindnummer (7cijfers) vindt u op elke factuur die u van ons krijgt of op het kinddossier. Aan de hand van uw e-mailadres kunnen wij lopende inschrijvingen van uw kind terugvinden. Deze kan u desgewenst inkijken of annuleren. 

Let erop dat u de 3 stappen doorloopt voor elk van uw kinderen, en voor elke opvangperiode.

 

Opgelet! Alle inschrijvingen en annulaties dienen via deze weg te gebeuren.